Kan det vara 14 grader i vattnet?

Hopp från bryggan: Pia Andersson, 11 år.
Marlén Nord-Jonsson, 14 år
Manfred Lundmark, 15 år

 
 
Tillbaka till första sidan.