bild 1 av 9

Astor Andersson sköt den första och sista salvan - den 30 oktober -
i Laisvallgruvan. Nu har ett mångårigt arbete påbörjats för att återställa området.
Nästa bild >