Ödesmättad aktivitet i Vårt Hus, Laisvall:
 

Omkring 200 personer kom när utställningen i Laisvall öppnade!
I augusti 2009 ska Vårt Hus, den gamla skolan stängas eller säljas.
Alla lokaler ska utrymmas.
Utställningen ser - i dagsläget ut - som om det blir den sista aktiviteten i lokalerna någonsin.

Läs mer här om Laisvalldagen den 25 juli 2009:
http://pitea-tidningen.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4765959


Vi ställde ut i Galleri Laisdalen! Barbro Holmström, Inger Lundström, Maria Söderberg, Gunborg Ångman, Gunborg Johansson och Kerstin Holmgren. Längst till höger Majlis Granström, kulturchef. Norrbottens läns landsting. Majlis invigningstalade inför ett 70-tal personer mitt på dagen. Sammanlagt besöktes utställningen av c a 200.
Tavlan i bakgrunden är gjord av Barbro Holmström 1984.
Foto © Johan Fjellström.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillbaka till första sidan.