Nordiska museets högtidsdag 2009
 

Medaljörer & stipendiater 2009. Lördagen den 24/10-09 kl. 13.30 firas Nordiska museets högtidsdag med sedvanlig medalj- och stipendieutdelning i museets stora hall. Vid medaljutdelningen medverkar Lars O Grönstedt, ordförande i Nordiska museets nämnd och museets styresman Christina Mattsson. Barockbandet står för den musikaliska inramningen. Välkommen att delta i ceremonin!
Information: www.nordiskamuseet.se/Publication.asp?publicationid=12604&topmenu=143

 
 
2009 års Gullersstipendium

Läs om K W Gullers här: http://gullers.nordiskamuseet.se/KWG_artikel.htm
och Eva Dahlmans text "En tidsepok i bild": http://gullers.nordiskamuseet.se/KWG_artikel.htm


Robert Capa och KW Gullers (t h), Paris i november 1952.

Motiveringen lyder: Fotografen Maria Söderberg har en snart trettioårig dokumentär verksamhet som fotograf och skribent där drivkraften konsekvent har varit viljan att berätta och att framhäva människors erfarenheter. För detta tilldelas hon 2009 års Gullerstipendium.

Som ung fotograf, uppvuxen i Arjeplog, Norrbotten, reste Maria Söderberg på 1980-talet i krigets Afghanistan och till flyktingläger i Pakistan. I bok, utställningar och reportage berättade hon sedan om kvinnor, barn och vardagsliv på landsbygden och i flyktinglägren. Senare har hon rest långa tider i Östeuropa och hennes böcker, utställningar och reportage på ryska har gett kriminalitet och utbrett narkotikaberoende mänskliga ansikten och nått ut brett i framför allt Ryssland och Vitryssland. Parallellt började hon redan på 80-talet fotografera i Laisvall i Norrbotten. Först var det främst arbetet i blygruvan, men när gruvan skulle läggas ner följdes reportagen upp med intensivare fotografering, intervjuer och annan dokumentation. Som tidigare lyfte hon fram en vardagstillvaro långt från massmedias ofta snabba och spekulativa reportage. Hennes arbete liknar museernas samtidsdokumentationer, men museerna ges sällan möjlighet till en så stor insats.

Verksamheter av det här slaget är svåra att finansiera. Ändå har Maria Söderberg lyckats genomföra sitt arbete och nu nyligen få fram bok, utställning och film om Laisvall. Med stor förståelse för svårigheterna och insikt om värdet, är det med särskild glädje som museet tilldelar Maria Söderberg årets Gullersstipendium.

Maria Söderberg är född 1959 och bosatt och verksam i Stockholm, Laisvall och Arjeplog. Förutom monografierna Blygruvan i Laisvall (2008) och I krigets skugga. Kvinnobilder från Afghanistan (1989) har hon gett ut de ryskspråkiga Narkotikan mördar (rysk utgåva 2005) och Narkotika: Tragedins ansikte (vitrysk utgåva 2007). Hon var medredaktör till Världens kök (1994), har illustrerat många böcker och reportage samt har gjort ett tiotal utställningar. 2008 blev hon klar med första versionen av dokumentärfilmen om Laisvall, Länge leve gruvan!

KW Gullers stipendium på 10.000 kr ges för förtjänstfulla insatser på det dokumentära fotografiets område. Det inrättades till KW Gullers 50-årsdag 1976 och förvaltas av Nordiska museet sedan 1990. Tidigare stipendiater är bl a Jefferik Stocklassa, Mats Holmstrand, Lars Thunbjörk, Maud Nycander, Eva Tedesjö, Björn Abelin, Jens S Jensen, John S. Webb, Ann Eriksson, Catharina Gotby, Anders Kristensson, Gerry Johansson, Nina Korhonen, Donald Boström samt förra året J H Engström.

2009 års Gullersstipendium
Fotografen och författaren Maria Söderberg, Stockholm, tilldelas 2009 års Gullersstipendium.

FAKTA
Gullers, Karl Werner, 1916-98, fotograf.
Gullers var en pionjär i Sverige för modern bildjournalistik, bl.a. i tidningen Se samt i en rad fotoböcker med text av olika författare, ofta skildringar från olika länder eller industrireportage.

 
 
Tillbaka till första sidan.