När den blyrika malmen hittades 1939 skakades friden om i Laisdalen i Arjeplog kommun. Den tyske geologen Fritz Kautsky hade anlitats av gruvaktiebolaget Boliden och efter fyra år var malmbrytningen igång. Malmkroppen ligger delvis,under sjön Laisan och är fem kilometer lång och mer än tre kilometer bred. På, femtiotalet uppfördes samhället Laisvall och hade som mest en befolkning på, sexhundra. Idag är de strax över tvåhundra. Tretton familjer har barn under arton,år och därmed förväntas skolan - som syns i förgrunden - läggas ned nästa år.

Vy över Laisvall samhälle från september 1993.
Publicerad i Dagens Nyheter med ovanstående bildtext den 27 oktober 2001.

 
 
 
Tillbaka till första sidan.