Hur bevaras minnet av Laisvallgruvan?
 

Den 22 och 23 oktober arrangerar Svenska Metallindustriarbetare-förbundet en konferens i Laisvall.
Initiativtagare är Kjersti Bosdotter, kulturansvarig på Metalls kansli i Stockholm.

Medverkande :
- Anders Stendalen, tidigare ordförande i Gruv, berättar om gruvarbetarnas historia
- Prel. Stig-Erik Nyström, elektriker, tidigare ordförande i Laisvalls metallavdelning vid Bolidengruvan (idag en av de fem som arbetar kvar i efterarbete).
- Eva Quist, konsult Laisvallby och uppväxt i Laisvall.
- Maths Isacson, professor, Uppsala universitet
- Maria Söderberg, fotograf
- Kurt Salomonson, författare
- Ove From, Kristinebergsprojektet
- Roine Jansson, konstnär

Konferensen syfte är att diskutera på vilket sätt minnet av gruvan ska finnas kvar och vilka former det finns för dokumentation.
Under veckan kommer Roine Jansson och Maria Söderberg att ställa ut en del av sina alster i Folkets Hus.

Med stöd av Svenska Metallindustriarbetarförebundet kommer den numera nedlagda avdelningen i Laisvall att dokumentera sin egen historia. Medel från Statens Kulturråd har avsatts för detta ändamål.

För information:
kjersti.bosdotter.fk@metall.se
Tel. 08- 786 83 03

 
14 oktober 2002

 
 
Tillbaka till första sidan.