Ett kåseri med anledning av Skoterns dag i Laisvall 27 oktober
 

Bröderna Sundström arrangerade Skoterns dag i Laisvall och själv tänkte jag mig en kulturartikel för Expressen. Men dess redaktörer sa nej tack till idén om att skriva om en viktig upplevelseindustrin i Lappland inland.
Alf Sundström var på plats bland skotrarna i Laisvall den 27 oktober.
På hemsida www.laisvall.net skriver han här - efter en uppmaning - en krönika om skotern.


Alf Sundström på Markan i Laisvall den 27 oktober där han och hustrun Bente lyssnar på Eva Quist. Samma helg besökte han Bröderna Sundströms skoterdagar.

 
14 november 2001

Hej Maria,
Någon kåsör är jag inte, ej heller finns någon journalistisk ådra. Jag är bara en vanlig arjeplogsbo som tycker om samhällsfrågor och framtidsbyggande.
Att kåsera (vad ligger i begreppet kåseri?) om Laisvall tål att tänka på, eftersom du vill att det skall vara offentligt.
Däremot kan jag någon gång tänka mig att skriva en debattinlaga om begreppen kommunens befolkningsminskning, sänkt skattekraft, infrastruktursproblem, skev ålderspyramid och företagsklimat in Arjeplogs kommun.
Vision om framtiden kan avsluta i positiv ton för att inte måla upp en allt för mörk bild vilket kan vara lätt i dagen läge.
Jag ska tänka på saken.
Däremot kan jag redan nu ge dig nåt att fundera på om du får en chans att skriva om snöskotrar och dess betydelse för oss här uppe:
Det verkar som alla skoterhatare alltid får ett tankefel när dom läser sin statistik om olyckor med snöskotrar. Körkort, strypta motorer, hastighetsbegränsningar, trafikskatter, förbudszoner, tysta områden m m...
Otaliga är förslagen hur skotern skall stoppas.
Skotern i sig kan inte åstakomma nån skada om ingen människa framför den. 40, 70 eller 100 hästkrafter har inte heller någon större betydelse.
Däremot vem som är innehavare av högerhandens tumme.
Regelverket om snöskotrar finns redan idag och är faktiskt fullt tillräckligt.
Problemet är polisiärt. Hur skall polisen resursmässigt och attitydsmässigt hantera de lagar som finns.
Att skapa nya dumma lagar som ändå ingen följer och ej heller går att kontrollera visar bara på den okunnighet som skribenter och myndigheter avslöjar.
Skotern ger många fler människor än förr möjlighet att ta sig ut i naturen. Det är positivt!!!
Samernas rätt att ostört bedriva sin näring kan inte ifrågasättas. Det är därför nödvändigt med förbudsområden i fjällvärlden när renhjordarna vistas där.
Idag fattas besluten på länsnivå där samerna går in och garderar renarnas rörelsefrihet genom att avlysa stora områden som sedan tenderar att bli permanenta av en eller annan grund.
Besluten borde fattas på kommunal nivå efter förslag från samebyarna och förbuden skulle upphöra när renhjorden flyttas till annan plats.
Det borde inte vara svårt att hålla sig ajour med samernas behov och samtidigt ge skoteråkarna vidgade möjligheter att röra sig i en fjällvärld där förbuden är relevanta och kopplade till verkligheten som blir självklara att följa.
Belastningen på miljön torde bli mindre om inte hela vinterturismen styrs till allt snävare områden.
Det som behövs är att en större satsning sker på fler skoterleder.
Att besluten decentraliseras till en kommunal beslutanderätt.
Att polisen får möjlighet att efterleva besluten.
Att samerna ingår i samråd med kontroll och beslutsfunktioner.

Hoppas du kör så det ryker med pappas skoter när du kommer till Arjeplog under vårvintern!

Hälsningar, Alf Sundström

e-post ab.cartest@telia.com

 
 
 
Tillbaka till första sidan.