Tävlingen avgjord!
 

Två stenblock som hämtades från Laisvallgruvan dagen före portens stängning utgjorde ett spännande tävlingsmoment under marknaden i Arjeplog 8-10 mars.

Marknadsdagarnas tävling om vikten på bly- och zinksten samlade 215 personer.
Idén till själva tävlingsmomentet kom från Kjersti Bosdotter, kulturansvarig på Metall i Stockholm som besökte Laisvall-Arjeplog den 7-8 mars. Ursprungligen var det pilkastning som var tänkt, men eftersom detfanns en rädsla var pilarna skulle ta vägen avslogs idén.
Stenarna plockades upp från gruvan i absolut sista stund tillsammans med Bertil Holmqvist som visste var i Skorro vi skulle leta. Det var alldeles i närheten av vattenlinjen och själva besöket vid pelarna kändes ödesmättad: det här var sista gången en människa besökte just det här området.
Men så tävlingen:
Lyckliga vinnare till 1 000 kr blev Lotten Oscarsen, Radnejaur, i zinkklassen.
1 000 kr gick till Kjell Wallström, Laisvall, tidigare bergarbetare i gruvan, som vann genom lottdragning. Det fanns nämligen två som gissat närmast: Ketty Johansson och Kjell Wallström. (Lottdragningen gjordes av Yvonne Marklund, Datarutin, och förättades i åsyn av Max och Elsa Söderberg.)
Tävlingsledningen hade själva ingen aning om vikten på stenarna under helgen, men detta avhjälptes hos slakteri From & Sundström som hade lämplig våg. Tack för att ni ställde upp lördag, sen eftermiddag.
Med tanke på att tävlingen delvis genomfördes på Internationella kvinnodagen 8 mars vill vi markera att av de 36 som kom närmast var 17 kvinnor.
För prissummorna svarade Bröderna Sundström och Westins Åkeri. Hjärtligt tack till er!

 
RESULTAT
Blystenen - med en koncentration av 20 % bly
Vikt 15,10
Kjell Wallström, Laisvall (gissade 15,2 vann genom lottdragning)

Zink - med en koncentration ca 4 % zink
Vikt 14,90
Lotten Oscarsen, Radnejaur

Övriga som kom nära:

BLY
Ann-Christin Holmgren 14,28
Roland Flinkfeldt 14,44
Nina Fjellström 14,6
Fingal Holmberg 14,67
Lennart Kotavupio 14,8
Torsten Holmström 14,8
Ida Olofsson 14,8
Britt-Marie Westerlund 14,83
Ketty Johansson 15,2
Birgit Svensson 15,21
Wanda Wallström 15,3
Anders Nilsson 15,35
Ida Modig 15,37
Hans Stridsberg 15,59
Sven-Erik Andersson 15,6
Isabella Östlund 15,8
Niclas Hallnor 16,32
(17 närmsta, varav 9 kvinnor)

ZINK
Stig Lundström 14,3
Stefan Johansson 14,35
Lennart Lundholm 14,43
Anders Nilsson 14,45
Maria Rönnholm 14,5
Tore Nilsson 14,5
Eva-Britt Berggren 14,75
Inga-Lill Kähler 14,7
Laila Afvander 14,8
Ewa Wikström 14,8
Ola Djurfeldt 14,83
Andreas Lestander 15,2
Kenny Isaksson 15,21
Ture Lestander 15,23
Hans-Erik Burman 15,3
Madalene Marklund 15,3691
Sofie Davidsson 15,5
(17 närmsta, varav 7 kvinnor)

 
Sponsorer:
Bröderna Sundström
Westins Åkeri

Tack till Eva Quist, Kerstin Karlén, Kristina Henschen, Ulla Dahlberg och Barbro Nilsson (Framtid Laisvall) som antecknade resultaten.
/Maria Söderberg 10/3 2002 www.laisvall.net

 
 
Tillbaka till första sidan.